VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMEEN

Wens je een bestelling te plaatsen, geef je je akkoord op de offerte via e-mail (niet telefonisch).

Bij het geven van je akkoord voor offerte, ga je automatisch akkoord met onderstaande afspraken:

Offertes

Offertes zijn exclusief opmaakkosten en verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de offerte.

Offertes zijn maximaal 1 maand geldig, prijswijzigingen en typfouten voorbehouden. Alle prijzen zijn excl. 21% BTW. De prijzen zijn enkel geldig indien de vermelde aantallen en onderdelen besteld worden. Bij wijzigingen in aantallen, formaten, materialen, afwerking… kan de prijs aangepast worden.

Aanleveren bestanden

Aanleveren van bestanden gebeurt via wetransfer.

Drukklaar aangeleverde files worden niet automatisch nagekeken. seeyou is niet verantwoordelijke voor fouten in drukklaar aangeleverde files. Wens je dat seeyou de files nakijkt, de files drukklaar zet of een volledig opmaak voorziet, betaal je 50 EUR per uur aan opmaakkosten.

Gebruikte inkten

De gebruikte inkten werken met CMYK-waarden.

Pantone-kleuren worden gesimuleerd. Lever je je bestanden aan in RGB, geef je een RAL-kleur op of een andere kleurcode, dan kan dit een kleurverschil geven. seeyou kan hier in geen geval verantwoordelijk voor gesteld worden.

Opmetingen en uitvoering

seeyou is niet verantwoordelijk voor een afwijking in afmetingen die doorgegeven zijn door de klant. Indien je hierover twijfelt vragen we dit op voorhand door te geven zodat we de opmetingen zelf kunnen komen uitvoeren, mits meerkost.

seeyou is niet verantwoordelijk voor stickers die besteld worden bij ons, maar niet door seeyou geplaatst worden.

seeyou is niet verantwoordelijk voor het loskomen van stickers op een ondergrond die ongeschikt is. De klant dient op voorhand door te geven wat de staat van de ondergrond is. Indien twijfel, contacteer onze medewerkers zodat we zelf kunnen komen vaststellen wat de staat van de ondergrond is.

Productietijd

Productietijd is afhankelijk van het product en de aard van de belettering. De geschatte productietijd wordt in samenspraak met de klant bepaald en bij de offerte vermeld.

Een spoedproductie is mogelijk mits dit in de planning past. Voor een spoedproductie wordt een extra kost in rekening gebracht.

Factuur

De factuur wordt opgemaakt volgens de gegevens vermeld in de offerte.

Factuur wordt betaald via bankoverschrijving, uiterlijk op de dag van ophaling/plaatsing, tenzij anders afgesproken.

Bij verzending dient de betaling te gebeuren alvorens de producten verzonden worden.

Autobelettering

De klant is er verantwoordelijk voor dat de opmaak op het juiste model van wagen wordt gemaakt en dient dit ook actief te controleren in het ontwerp. Indien je hierover twijfelt, raden we je aan om langs te komen met de wagen zodat seeyou het model en de staat van de wagen kan controleren.

Een autobelettering gebeurt bij voorkeur in ons atelier. Indien de klant de belettering wil laten doorgaan op locatie wordt er een meerprijs in rekening gebracht. De klant voorziet een stofvrije en verwarmde ruimte. seeyou is niet verantwoordelijk voor het loskomen van stickers die op locatie gekleefd zijn en waar de bovenvermelde voorwaarden niet nageleefd werden.

Wanneer er op locatie gewerkt wordt, verbind de klant zich ertoe de wagen 24u voor de belettering binnen te zetten in een stofvrije en verwarmde ruimte.

Voor een autobelettering wordt in samenspraak met de klant bepaald wanneer de wagen wordt binnengebracht.

De auto dient gewassen te zijn, vrij van vet, vliegjes, teer of wax. Indien dit niet het geval is, worden extra schoonmaakkosten van 65 euro in rekening gebracht.

Indien er demontage van oude stickers dient te gebeuren wordt hiervoor een extra kost van 50 euro per effectief gepresteerde uur in rekening gebracht, met een minimum van 50 euro. seeyou is niet verantwoordelijk voor schade aan de lak, veroorzaakt door de demontage van oude stickers.

De wagen is in goede staat en vertoont geen beschadigingen.

Ongelakte kunststof onderdelen, voertuigen met herstelde lakschade en/of herstelde schade worden voor eigen risico geplakt.

Stickers kunnen beschadigd geraken bij het reinigen van de wagen met hogedrukreiniger. seeyou is hiervoor niet verantwoordelijk.

seeyou monteert geen stickers die niet door ons geproduceerd zijn. Wij werken uitsluitend met onze eigen materialen.

Extra voorwaarden voor carwrap

De wagen wordt voor een carwrap professioneel gereinigd door seeyou. Hiervoor wordt een prijs van 75 euro gerekend.

Een carwrap gebeurt altijd in ons eigen atelier, waar hij onder de perfecte omstandigheden kan worden gekleefd.

De wagen dient minstens 24u op voorhand door de klant te worden binnengebracht. Dit heeft te maken met de reiniging en de temperatuur van de wagen.

Annulatie

Indien de klant de afgesproken plaatsingsdatum minder dan 5 werkdagen op voorhand annuleert, zal het volledige bedrag van de offerte toch gefactureerd worden.

Als de plaatsing niet kan doorgaan omwille van lakschade, schade aan het voertuig of een slechte ondergrond wordt het volledige bedrag alsnog gefactureerd.

Publicatie foto’s

seeyou gebruikt de foto’s van eigen projecten/wrappings/beletteringen voor alle doeleinden. Foto’s worden gedeeld op sociale media en de huiswebsite. Indien de klant hier niet mee akkoord gaat, kan hij dit op voorhand melden via email naar info@lettthemseeyou.be.

Ontwerp

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of ontwerp ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, die ontwikkeld werden door seeyou bv, komen toe aan seeyou bv. Zolang geen andere schriftelijke overeenkomst tussen seeyou bv en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij seeyou bv. De uitvoering van het ontwerp is default in blinkende folie, tenzij anders besproken.